BlueBoard.cz


Projekt

Stručně o projektu


Projekt je zaměřen na podporu moderních metod ve výuce odborných předmětů v souladu s vytvořenými školními vzdělávacími programy. V rámci projektu bude na škole vybudována e-learningová podpora výuky a budou vytvořeny moduly v předmětech analytická chemie, biochemie, ochrana životního prostředí, fyzika a science.
Dílčím cílem projektu je zkvalitnění práce žáků i učitelů s informačními a komunikačními technologiemi a zatraktivnění výuky odborných předmětů. Konečným cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce a zkvalitnění přípravy na vysokoškolské studium.Partnerem projektu je Gumotex, akciová společnost.

Animace, flash web design, tvorba www stránek, webdesign, flash aplikace - Flashdesigner.cz >
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
copyright skola (c) 2009