BlueBoard.cz


Propagace projektu

Propagace projektu

V rámci propagace projektu jsme zajistili vylepení propagačních letáků na tramvaje a autobusy DPMB. Zároveň byly informační letáky vyvěšené přímo dopravních prostředcích. Více fotografií naleznete ve fotogalerii.Dne 17. 12. 2010 od 16:00 do 18:00 proběhla v tramvaji MHD DP města Brna propagace projektu „Implementace e-learningových technologií do ŠVP“. Tramvaj byla přistavena na Moravském náměstí naproti kostelu sv. Tomáše. Šlo o tramvaj s reklamou SPŠ chemické a Fakulty chemické VUT. V rámci propagace žáci SPŠ chemické rozdávali letáky se základními informacemi o projektu. Mimo to žáci předváděli několik zábavných pokusů a prezentovali na dvou noteboocích připojených k internetu e-learningový portál s vytvořenými učebními texty. Pro větší poutavost akce v tramvaji hrála školní kapela „Přírodní výběr“. Akce proběhla za sponzorské spolupráce stavební firmy Zipp Brno s.r.o., která nám zdarma zapůjčila elektrocentrálu a umožnila nám on-line připojení k internetu. Níže vidíte několik fotografií z propagační akce. Více fotografií naleznete ve fotogalerii tohoto webu.Na jaře 2010 byly vyrobeny drobné propagační materiály. Příkladem jsou např. USB klíčenky.V září 2009 byly dodány propagační materiály projektu, informační letáky budou v říjnu - lednu 2009 distribuovány v dopravních prostředcích. V říjnu 2009 zadáme inzerci do denního tisku.
V měsíci srpnu 2009 byla reklamní firmě zadána zakázka na tvorbu informačních letáků, které budou vyvěšeny v tramvajích. Kromě letáků tato firma vytvoří i ostatní propagační materiál.
V rámci propagace projektu byl v dubnu 2009 vytvořen tento informační web. Pro širší obeznámení veřejnosti s projektem je na oficiálních stránkách školy vytvořen odkaz na tento web.
Kromě webové prezentace projektu dále informujeme o projektu širokou veřejnost na informačních CD školy (2500 ks), které budou rozdávány na veletrzích vzdělávání v Jihomoravském kraji.
Informace o projektu jsou vyvěšeny na budově školy a ve vstupních prostorách školy. Dále uvažujeme o zadání výroby drobných propagačních materiálu vztahujících se k projektu (propisky apod.).

Obrázek informační tabule:


Animace, flash web design, tvorba www stránek, webdesign, flash aplikace - Flashdesigner.cz >
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
copyright skola (c) 2009